Vom începe prezentarea istorică a parohiei Buna Vestire
exprimându-ne admiraţia şi recunoştinţa faţă de toţi fraţii români
care ne-au precedat şi care în ciuda marilor dificultăţi inerente
oricărei emigrări au fost capabili să ridice biserici frumoase să se
organizeze în diferite societaţi culturale şi de caritate, să
organizeze festivaluri româneşti şi multe altele menţinând la nivel
înalt spiritul şi mândria românească.

Parohia Buna Vestire a fost fondată în 1 respectiv 2 Septembrie
1936 când s-a eliberat Charterul de funcţionare ca urmare a
deciziei primilor fondatori: Dan Cornila-primul preşedinte, Ion
Lup, Pascu Margineanu, Petru Antinie, Miron Constantin-primul
cantor, Gheorghe Cabash, Emil Ramba, Nicolae Balindu, Iacob
N. Barbu, şi Nicolae Botoman. Primul preot slujitor a fost
Arhimandritul Ioachim Popescu.

De la înfiinţare şi până în prezent bisrerica a funcţionat în trei
locuri diferite. Prima ei locaţie, începând cu Septembrie 1936
până în 30 Iulie 1938, a fost clădirea din 5603 Detroit Ave în
Cleveland, la parter locaşul de slujbă şi la etaj locuinţa preotului.
A doua locaţie a fost 1791-1793 W 57th St tot in Cleveland, când s-
a cumpărat şi apoi acomodat stilului ortodox Templul Evreiesc cu
casă parohială, în vara anului 1938.

Etapa a treia începe cu toamna anului 1969 când proprietatea de
pe W 58th  a fost cumpărata  de orasul Cleveland si parohienii au
votat in Adunarea Parohiala din 14 Septembrie 1969 vanzarea
vechii proprietati si cumpararea bisericii grecesti din 3300
Wooster Rd, in Rocky River, unde se afla si in prezent. Aceasta
etapă a fost realizată sub păstorirea preotului Iconom Stavrofor
Traian Radu.

Demn de menţionat aici este persepectiva celei de-a patra etape
a vieţii parohiei Buna Vestire, deschisă în Iulie 2003 când s-a
cumpărat un teren de 6 acres, în Olmsted Township în vederea
construirii unei noi biserici.

Câteva informaţii importante. De la înfiinţarea sa, vreme de 15
ani, Parohia a funcţionat independentă iar cu 15 Iunie 1951 a
intrat sub jurisdicţia Episcopului Andrei Moldovan.
Reuniunea Doamnelor a luat fiinţă în 15 Noiembrie 1936 şi tot
atunci un cor bisericesc. Din 1946 funcţiona un club al tineretului
iar în 1947 s-a fondat “ Ladies Welfare Organization”. Reuniune
Doamnelor şi a Tineretului funţionează şi astăzi şi de asemenea
Şcoala Duminicală precum şi o echipă de Dansuri Populare.
În anul 1969 biserica a fost ridicată la rangul de Catedrală şi din
1991 Catedrala Buna Vestire devine centrul Protopopiatului de
Ohio şi partea Centrală a Statelor Unite, prin numirea preotului
Ion Gherman, Protopop al acestui Protopopiat.

În  decursul anilor la Parohie au fost gazduite cel putin 4
Congrese bisericeşti şi câteva Festivaluri româneşti.
Din lista preoţilor slujitori se poate vedea Arhim. Victorin, viitorul
Arhiepiscop, şi Bartolomeu Anania actualul Arhiepiscop al
Clujului. Au mai slujit aici, ca vizitatori, prof. Nicolae Mladin, viitorul
Mitropolit al Ardealului, Mitropolitul Moldovei Justin Moisescu,
viitorul Patriarh al Romaniei, Antonie Plămădeală actualul
Mitropolit al Ardealului, prof. Dr. Aurel Jivi, catedra de Istoria
Bisericii Universale din Sibiu, pr. prof. Dr. Mircea Păcurariu,
decanul Fac. de Teologie din Sibiu şi membru al Academiei
Române, şi mulţi alţi ierarhi, profesori de teolgie şi preoţi.
Catedrala Buna Vestire îşi deşfăşoară lucrarea ei mântuitoare
sub deviza: “A fi creştin ortodox înseamnă a păstra şi a mărturisi
această credinţă aşa cum a rânduit-o Biserica de la întemeierea
ei, a nu se abate cineva de la canoanele Bisericii după bunul
plac, şi a crede cu convingere în mântuirea sufletului prin această
credinţă Ortodoxă”.

We would like to start this short presentation by expressing again
our admiration and gratitude to all the Romanians who preceded
us and, in spite of great difficulties inherent to any immigration,
were able to establish these wonderful churches, Romanian
organizations, Romanian festivals and many others which made
the Romanian immigration more palatable and maintained our
spirit and pride.

The “Buna Vestire” parish was established on September 2,
1936 when its founding charter was released according to the
decision of the founding members: Dan Cornila, the first
President, Miron Constantin, the first cantor, Ion Lup, Pascu
Margineanu, Petru Antinie, Gheorghe Cabash, Emil Ramba,
Nicolae Balindu, Iacob N Barbu and Nicolae Botoman.
The first parish Priest was Archimandrite Ioachim Popescu.

Since its beginnings till now, the church had three (3) different
locations: first, at 5603 Detroit Ave, between September 1936 and
July 1938, where the church functioned on the first floor and the
priest‘s loft was on the second floor. Then, at 1791-1793 W 57th
St between 1938 and 1969 where an old Jewish Temple was
bought and remodeled as an Orthodox church. Finally, the
property was sold to the City of Cleveland in 1969 and a new
church (formerly Greek) was bought at 3300 Wooster Rd in Rocky
River (a Cleveland suburb) where it continues to reside. This third
stage was accomplished under the pastoral care and guidance
of Father Iconom Stavrofor Traian Radu.

For the future, the plan is to build a new church of a greater
architectural complexity on six (6) acres of land already bought in
Olmsted Township (a Cleveland suburb).

Some important details: the first fifteen (15) years since its
inception, the church functioned independently. In 1951 the
church came under the canonical jurisdiction of Bishop Andrei
Moldovan and today is under Archbishop Nicolae of USA and
Canada.

The “Ladies Auxiliary” was established in 1936 in order to give
the parish ladies a clear voice in the administration. Also, the first
church choir was established around the same date. In 1946 the
church had a “Youth Club” and in 1947 the “Ladies Welfare
Organization” was founded with the express scope of doing
charity work.

Today, we still have the ladies and youth organizations together
with a Sunday school and a folkloric dances group.

In 1969 the church was elevated to the rank of Cathedral and in
1991 became the residence of Ohio and Central USA Deanery.
The Very Reverend Ion Gherman is the Dean.

During all these years the parish hosted at least four (4) Orthodox
Church Congresses and several Romanian festivals.
Some extraordinary personalities conducted services or shared
wisdom at one time or another at “Buna Vestire”: the
Archimandrite Victorin (who later became Archbishop),
Bartolomeu Anania, admired teologean and writer who now is
Archbishop of Cluj, Nicolae Mladin theology professor and later
Metropolitan of Ardeal, Antonie Plamadeala also an admired
teologian and writer and present Metropolitan of Ardeal,
professor, Dr. Aurel Jivi from the department of Universal Church
History at the Theological University Sibiu, professor Dr. Mircea
Pacurariu the Dean of the same University and many others.

The “Buna Vestire “ Cathedral considers its mission to worship
GOD according to the Orthodox Faith as established by the
original orthodox canon, to function inside the canonically
established orthodox hierarchy and to believe deeply in the
redemption of the soul according to the orthodox faith.